حتما برای شما هم پیش آمده که از دیگران بشنوید: «ای بابا این چشم بادومی ها چیزی که ارزش دیدن باشه ندارن»، «همه شون مثل همن نمی تونم بفهمم کی به کیه برای همینم سریالو نمی فهمم» ، و … این جملات رو به طور معمول بیشتر طرفداران رسانه آسیا می شنوند. اما ماجرا فقط بین آسیایی بین ها و غربی بین ها نیست. در بین رسانه های آسیایی تولیدات کشور کره  در میان ایرانیان شناخته شده تر و مقبول تر است. از حق هم نگذریم تولیداتی قوی دارند. ژاپن هم علیرغم مخاطبان کمتر با پیشینه طولانی تری که نسبت به کره دارد، طرفداران متعصب خود را دارد.